بانوکده

برای ساخت این جعبه ظریف و زیبا و دریافت الگوی آن ادامه مطلب را از دست ندهید

برای ساختن این جعبه طرح را به اندازه دلخواه پرینت کرده و بعد از انتقال طرح با کاربن به پشت مقوا خطوط را ببرید و از روی نقطه چین ها تا بزنید.

بانوکده

قسمت پایینی را از راست به چپ به ترتیب تا بزنید و در دیگری قلاب نمایید.

 

منبع  kadopichi.persianblog.ir